دیدبان

لحظات خفت بار برای بن سلمان

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، در حالی است که محمد بن سلمان در اولین تصویر رسمی که رهبران شرکت کننده را نشان می‌داد اولین کسی بود که سکوی مربوط به گرفتن عکس رهبران شرکت کننده در اجلاس را ترک کرد.