دیدبان

سناریوی جدید دشمنان خارجی و رسانه های همسوی داخلی برای هجمه به مومنین

اسیدپاشی؛ رمز عملیاتی که فاش شد

قانون عفاف و حجاب آخرین مراحل بررسی خود را پشت سر می گذاشت . همه نگاه ها به بهارستان معطوف شده بود که ناگهان موضوعی توجه همگان را به خود جلب کرد ؛ اسیدپاشی توسط فرد یا افرادی ناشناس . آنچه امروز در هیاهوی این اخبار قربانی می شود اما واجبی است فراموش شده , واجبی که دشمنان برای مقابله با اجرای آن به هر عملی دست می زنند ...

تهدید آمریکا به قطع مذاکرات!

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهدید قطع مذاکرات از سوی آمریکایی‌ها را یک جنگ روانی عنوان کرد و گفت: مذاکره‌کنندگان طبق مصوبات شورای عالی امنیت ملی عمل می‌کنند.