دیدبان

به بهانه سالروز 22 خرداد و آغاز جنگ علیه «جمهوریت»

فتنه از اوکراین - گرجستان تا ایران 88

انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی نوعی از انقلاب بدون خونریزی است. این واژه را برای نخستین بار «واسلاو هاول» رهبر مخالفان چکسلواکی در انقلاب ۱۹۸۹ این کشور بر سر زبان‌ها انداخت.

آقای خاتمی! نیاز به دفاع شما از جمهوریت نظام نیست

اردوکشی های خیابانی سال 88 و ایجاد اهرم فشار برای ابطال رای 25 میلیونی محمود احمدی نژاد در حالی از سوی خاتمی و همفکرانش انجام شد که همچنان بعد از گذشت 5 سال از آن برهه هیچ سندی مبنی بر تقلب در انتخابات از سوی اصلاح طلبان منتشر نشده است