دیدبان

روحانی در آئین افتتاحیه فازهای جدید پارس جنوبی تشریح کرد:

افزایش دو برابری تولید بنزین در 5 سال اخیر

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات زیست محیطی در جنوب استان بوشهر گفت: باید برای بررسی وضعیت زیست محیطی این منطقه کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر کشور، وزیر مسکن، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت تشکیل شود.