دیدبان

چرا روحانی نمی‌تواند یارانه‌ پولدارها را حذف کند؟

درحالی‌که حذف دهک‌های مرفه جامعه از دریافت یارانه بسیار ساده و شدنی است و به نظر می‌رسد عدم تمایل دولت برای این کار، به‌خاطر رضایت مرفهینی است که درصدی از آن‌ها در انتخابات به این دولت رأی داده‌اند.

اختلاف 17 میلیون نفری در حذف یارانه

حذف یک سوم از یارانه بگیران در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دولت بر بعید بودن اجرایی شدن این مصوبه تاکید دارد؛ دولت گروه های سه دهک را هفت میلیون نفر می داند در حالی که مجلس بر حذف 24 میلیون نفر طی سه ماه به نتیجه رسیده است.
عضو کمیسیون تلفیق:

کسی جرأت حذف یارانه ثروتمندان را ندارد

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه نزدیک شدن به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری احتمال حذف یارانه اغنیا را ضعیف می کند، گفت: یکی از اهداف هدفمندی رسیدن به قیمت‌های فوب خلیج فارس بود درحالی که الان برخی قیمت‌ها بالاتر از آنهم شده است.