دیدبان

تغییر در راس وزارت علوم حواشی را به وزارت ارشاد سوق داد

کوچ فتنه گران از وزرات علوم به ارشاد

تزئیین ویترین وزات ارشاد به واسطه شخصیتی که حداقل از نظر خواستگاه سیاسی در جرگه افراطیون اصلاح‌طلب جای نمی‌گیرد، موجب شده است تا آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به اقدامات ساختارشکنانه‌ای که در این وزارت خانه صورت می‌گیرد، راحت نباشد.

اشتباه محاسباتی جنتی درباره مجوز تک خوانی زنان

چرا وزارت ارشاد به جای متهم کردن رسانه های ارزشی به این سوال پاسخ نمی دهد که آلبوم «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» دارای چه خصوصیاتی است که در مراسم رونمایی از آن ، خواننده مرد آلبوم و دیگران با اعتراض به وضعیت زنان در ایران درباره خوانندگی زنان صحبت می کنند و نوشین طافی حضور استاد مرد را در آلبومش ، باعث افتخار می داند نه حضور وی در آلبوم استادش را ، که تاکید دیگری بر غلبه صدای زن در این آلبوم است
جوابیه ای بر بیانیه وزارت ارشاد

چرا وزارت ارشاد فتوای مراجع را نمی فهمد؟

صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد برای آلبومی که روی جلد آن نام یک زن را بعنوان خواننده اعلام شده است موجب انتقادهایی از سوی مراجع و رسانه ها و مردم شد که وزارت ارشد مجبور به صدور بیانیه ای شد که در آن سعی بر صحه گذاشتن بر اقدام خود شد.