دیدبان

علاقمندان به ایران این توصیه رهبر انقلاب را جدی بگیرید

رهبر معظم انقلاب، با توجه جایگاه کنونی نظام اسلامی در بین ملت های منطقه و جهان و از طرفی تلاش قدرت های غربی در امتیاز گیری حداکثری از ملت ایران به بهانه تحریم ها، بارها بر تکیه به ظرفیت ها و منابع درونی کشور برای حل مشکلات و رفع اثر تحریم ها تاکید کرده اند.
تحلیل ایرج ندیمی از دلایل نابه سامانی در تولید :

چرا ایرانی ها دلالی را ازکار تولیدی بیشتر دوست دارند؟

تسهیل در امور فضای کسب و کار کشور یکی از ارکان مهم در اجرای اقتصاد مقاومتی است . توصیه میشود هم مجلس و هم دولت محترم تدابیری بیندیشند که به زودی فضای رتبه ی فضای کسب و کار تنزل داشته و بهبود یابد

جریان تولید ملی در دوران اصلاحات

در این مقطع دولت مالیات های سنگینی را از واحدهای تولیدی اخذ می کرد این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از تولید ملی میزان مالیات از واحدهای می کاهند و بر میزان مالیات بر فعالیت های دلالی می افزایند این در حالی است که در دوره ریاست جمهوری خاتمی مالیات های سنگینی از واحدهای تولیدی اخذ می شد که تاثیر منفی بر بخش تولید می گذاشت.