دیدبان

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

کیس‌های گوناگون و قرائن آشکار و نهان نشان می‌دهد فعال‌سازی باندهای اسماً حقوق بشری اما رسماً برانداز غربی تصادفاً از زمان مسئولیت شهیندخت مولاوردی بر معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور افزایش قابل توجهی داشته است.

اختلاط دختر پسر در دانشگاه ها غارت است

حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال سلطه بر مباحث فرهنگی است، خاطرنشان کرد: پوشش زن‌ها، اختلاط دختر و پسر در دانشگاه‌ها، ارتباط‌های نامشروع، از بین رفتن قبح رباخواری، حرام خواری و رشوه خواری و تجاوز فرهنگی همه غارت است
محمد خزاعی:

مدیران فرهنگی ما در خواب خرگوشی به سر می برند

متاسفانه در وضعیتی به سر می بریم که بسیاری از مدیران فرهنگی ما در خواب خرگوشی به سر می برند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند. البته این موضوع هیچ ربطی به دولت فعلی ندارد بلکه نتیجه فرهنگ در مدت زمان 8 تا 10سال مشاهده می شود.

بایسته های جریان شناسی فرهنگی

مجتبی شاکری استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران است فرصتی دست داد تا با این فعال فرهنگی درخصوص بایسته های جریان شناسی فرهنگی گفت و گویی کنیم که در ادامه می خوانید