دیدبان

بحران کمبود غذا در ترکمنستان

واردات مواد غذایی به‌طورکلی کاهش یافته زیرا ارز خارجی در کشور موجود نیست. تولیدات داخلی نیز کفاف مصرف را نمی‌دهد زیرا فارغ از اینکه مواد خام کمی برای تولیدات موجود است، تجهیزات نیز نیاز به ارتقا دارند.

خودکفایی ایران از واردات گاز ترکمنستان

یک مقام مسئول در شرکت گاز با اشاره به بهره‌برداری از یک پروژه جدید گازی، گفت: اگر بنا هر دلیلی، واردات گاز از ترکمنستان متوقف شود، امکان جایگزینی گاز از جنوب به شمال شرق کشور در مدت چند ساعت وجوددارد.
صدای پای اسرائیل در 40 کیلومتری مرزهای ایران

باز شدن سفارت اسرائیل در ترکمنستان و پیامدها برای ایران

بعد از چهار سال چانه زنی دیپلماتیک میان تل آویو و عشق آباد ، سرانجام سفارت دائم رژیم صهیونیستی در ترکمنستان افتتاح شد و سفیر اسرائیل استوارنامه خود را به رئیس جمهور جوان ترکمنستان تقدیم کرد . این اقدام در کنار تحرکات جدید اسرائیل در منطقه معنا دارد. در این مقاله درصدد هستیم به تبعات کوتاه مدت و بلند مدت ، امنیتی – سیاسی و اقتصادی حضور اسرائیل در ترکمنستان بر منافع ملی کشورمان بپردازیم.