دیدبان

خط اسرائیلی در مذاکرات آلماتی به دنبال چه هدفی است؟

دور جدید مذاکرات 1+5 با ایران در آلماتی قزاقستان تا چند روز آینده شروع خواهد شد و طرف ایرانی منتظر پیشنهادات جدید طرف غربی- آمریکایی است، اما آنچه سبب می شود مذاکرات به بن بست برسد شیطنت های طرف آمریکایی و نفوذ خط اسرائیلی در سایه مذاکرات است.