دیدبان

دورخیز بی سر و صدا

چه کسانی می خواهند نایب رئیس مجلس شوند؟

از چندماه گذشته عموم رسانه ها بر روی حوزه ریاست مجلس تمرکز کرده اند در حالی که بسیاری از نمایندگان که توان رقابت برای ریاست مجلس را ندارند خود را برای کاندیداتوری نایب رئیسی آماده می کنند و بعضا این موضوع را نیز به زبان آورده اند.
دکتر نجابت:

تخطئه گزارش کمیسیون برجام شبیه وقایع فتنه سال 88 است

عضو کمیسیون ویژه برجام تصریح کرد: بنده از دو نفر از دوستان بسیار گله دارم و از بقیه افراد انتظار زیادی نباید داشت زیرا در فتنه هم همین گونه عمل کردند و تعجب بنده از این دونفر است که سوابق درخشانی داشته اند. این اتفاق به دلیل فتنه انگیزی و بی تجربگی یکی دو نفر انجام گرفته است و به نظر بنده این اتفاق خلاف اخلاق، دموکراسی و رویه موجود در کشور است.