دیدبان

جولان کیف قاپان در اتوبوس‌‌های بی‌آر‌تی

فرسوده بودن اتوبوس‌های شهری پایتخت، بی‌نظمی در تردد آنها، ازدحام مسافران در اتوبوس‌ها و جولان سارقان و کیف‌زن‌ها در اتوبوس‌ها فقط برخی از مشکلاتی است که این روزها مسافران اتوبوس که خیل عظیمی از جمعیت تهران را تشکیل می‌دهند، با آن مواجه هستند، مشکلی که امروز نیازمند تدبیر جدی است.