دیدبان

اژدهای قرمز در خاورمیانه

این نوشتار سعی دارد پس از مرور اجمالی بر مسیر رشد و توسعه چین و تبیین جایگاه بین‌المللی آن تا حدودی به مشغله‌های خاورمیانه‌ای آن بپردازد.

سیاست تهاجمی آمریکا در حال از بین بردن حقوق بین‌الملل است

رئیس دومای روسیه در صحن مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس در دوحه، سیاست یک‌جانبه و تهاجمی آمریکا در برخورد با مسائل را یکی از چالش‌های جهان امروز نامیده و تصمیم واشنگتن درباره "بلندی‌های جولان" را نمونه‌ بارز آن دانست.

معاون وزیر راه: دولت اهمیتی به مشتری نمی دهد

معاون وزیر راه با بیان این که ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم، گفت:در نظام پیمانکاری عموما گرایش به تطویل است و متاسفانه خودشان را با پروژه مشغول می کنند؛ اما در پروژه سرمایه گذاری، هر میزان تاخیر انتفاع از آن را تحت تاثیر قرار می دهد.