دیدبان

پول بنیادهای جاسوسی هلندی در جیب «مسعود بهنود»

اطلاعات به دست آمده درباره مسعود بهنود حکایت از آن دارد وی که با قرار وثیقه از اوین آزاد شده و سپس به خارج از کشور فرار می‌کند و اسم خود را در لیست مجرمان فراری ثبت می‌نماید، بودجه روزآنلاین را با واسطه و از طریق بنیادهای جاسوسی نظیر هیفوس از دولت هلند دریافت می‌کند.