دیدبان

جریان شناسی احزاب خارجی - 8

معرفی احزاب اصلی هند

با توجه به تنوع و میزان جمعیت و همچنین نظام انتخاباتی، احزاب در هند، به سه دسته ملی، ایالتی و محلی تقسیم می‌شود و متن حاضر تنها به بررسی دو حزب عمده ملی که در سال‌های اخیر بیشترین نفوذ و قدرت را داشته‌اند، می‌پردازد.

روسیه: زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا باید از خاک اروپا خارج شوند

نخست وزیر روسیه توصیه کرد، برای آسوده شدن خیال همه لازم است تا زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا به خاک این کشور برگردانده شده و تمامی زیرساختارهایی که برای استقرار آنها در خاک اروپا بوجود آمده هم از بین برده شوند.