دیدبان

بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به "صندوق ذخیره فرهنگیان"

​​​​​​​مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به بدهی ۶۳۴ میلیارد تومان دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به برنامه پنجم توسعه گفت: برای ۳ سال اخیر نیز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دولت باید به این صندوق پرداخت کند که در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.​​​​​​​

آیا بودجه دفاعی ایران کافی است؟

برنامه ششم توسعه ایران به عنوان یک سند بالادستی ماموریت‌هایی را برای نیروهای مسلح پیش بینی کرده است اما آیا بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، کفاف اجرای ماموریت‌ها را می‌دهد؟
دیدبان بررسی می کند

دشمن شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پس از مرور دیدگاه لیبرال جناب روحانی در زمینه نظام اقتصادی مناسب برای جمهوری اسلامی، پرواضح است که با شرایط فعلی، برنامه ششم توسعه، چیزی جز یک فاجعه برای تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نخواهد بود.
جریان شناسی برنامه های توسعه پنج ساله در ایران؛

چرا اهداف برنامه های توسعه در ایران محقق نمی شود؟

تدوین برنامه های پنج ساله توسعه بعد از پایان جنگ و از سال 68 با تصویب اولین برنامه از این دست شروع شد. بحث و جدل های این روزهای کارشناسان در رابطه با برنامه ششم توسعه باعث شد تا به منظور آشنایی بیشتر با این برنامه به مرور تاریخچه برنامه های پنج ساله توسعه بپردازیم.

شرکت پالایش و پخش ۱۲۰ سال فعالیت کرد و دیگر بس است

نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۲۰ سال شرکت ملی پالایش و پخش فعالیت کرد و دیگر بس است، گفت: در برنامه ششم توسعه آمده که دولت زمینه‌های شکل‌گیری دو شرکت نفتی در بخش خصوصی که امکان اکتشاف تا فروش را داشته باشند، فراهم کند.
حسن عباسی:

مبنای برنامه ششم توسعه، کتاب نئوکینزی آقای روحانی است

رئیس اندیشکده یقین گفت: دولت باید تکلیف خود و همه را مشخص کند که مبنای اجرای سیاست‌های اقتصادیش چیست، از نظر مبانی نظری به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت یازدهم به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

۱۰ضرورت برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اولویت بخش تولید، اشتغال و اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم گفت: جای توسعه سواحل مکران در برنامه ششم نیست.