دیدبان

دیدبان گزارش می‌دهد؛

مدیریت بحران یا بحران مدیریت/برف تهران را فلج کرد یا عملکرد شهردار تکنوکرات؟

شکستن مکرر درختان، سر خوردن خودروها و تصادف‌های مکرر همراه با قطعی برق در برخی از مناطق تهران، پایتخت را فلج کرده است؛ اما مشخص نیست که چرا عملکرد شهرداری تهران بسیاری ضعیف است.