دیدبان

آشنایی با سران رژیم صهیونیستی/6

زیپی لیونی؛ بد کاره ای در عالم سیاست

در شماره ششم آشنایی با سران رژیم صهیونیستی، با زیپی لیونی یکی دیگر از سران رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی می پردازیم که نسبت به دیگر همنوعان خود، از قتل و جنایت علیه مسلمانان به خصوص اعراب فلسطینی فروگذاری نکرده است و در عالم زنانگی خود، از تمامی فسادهای اخلاقی برای پیشبرد اهداف شخصی و سیاسی استفاده نموده است.