دیدبان

اجرای طرح جدید در باشگاه مشتریان بانک ملت

در طرح مذکور این امکان برای اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت یا آن دسته از افراد که پس از اطلاع از طرح به عضویت باشگاه درخواهند آمد، فراهم می شود که در صورت حفظ مبلغ یک میلیون ریال در سپرده خود به هنگام اخذ تسهیلات، از ۵۰ امتیاز نقره ای باشگاه بهره مند شوند.