دیدبان

المانیتور: استقراض دولت علت اصلی تورم در ایران

المانیتور با اشاره به این که کسری بودجه و استقراض دولت در نیم قرن گذشته یکی از منابع اصلی ایجاد تورم در ایران بوده است نوشت: حتی اگر تحریم ها کاهش یابد، مشکل تورم همچنان پابرجا خواهد ماند زیرا دولت خود عامل اصلی تورم بالاست.
المانیتور به نقل از منابع غیر رسمی خبر داد

احتمال ایجاد کانال مستقیم بانکی ایران و آمریکا

المانیتور به نقل از منابع غیر رسمی اعلام کرد یکی از مشوق هایی که آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران مطرح کرده است ایجاد یک کانال بانکی مستقیم بین آمریکا و ایران است.

انتشار عکس دردسرساز از مرکل

`آنگلا مرکل` صدراعظم آلمان قطعا از انتشار عکسی که وی را در سن 17 سالگی در لباس نظامی در کنار سایر نظامیان نظام کمونیستی پیشین آلمان شرقی نشان می دهد خوشحال نیست و به دلیل آشکار شدن هویتش مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است.