دیدبان

بررسی کتاب عصر فریب

پرونده انرژی هسته ای ایران در عصر فریب البرادعی

«عصر فریب» نام کتاب خاطرات محمد البرادعی است که در آن به خاطرات وی در خصوص پرونده هسته ای ایران پرداخته شده است. بررسی این کتاب می تواند قضاوت مناسبی را در خصوص روند تصمیم گیریهای مسئولین در خصوص پرونده هسته ای در اختیار گذارد که این خود می تواند راهنمای دولت جدید باشد. متن زیر به بررسی این کتاب می پردازد.

صالحی در گفت وگو با البرادعی: خواست مردم مصر مورد احترام همگان است

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان بامداد روز شنبه پس از بازگشت از ترکیه و در تداوم رایزنیها در خصوص تحولات اخیر مصر با مقامات سیاسی این کشور و منطقه ، در گفتگوی تلفنی با محمد البرادعی معاون رئیس جمهور موقت مصر در امور بین الملل آخرین تحولات این کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.