دیدبان

قانونی شدن اسلام ستیزی در اروپا

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکمی منع حجاب زنان را در تاریخ 14 مارس 2017 تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، کارفرمایان می توانند زنان مسلمانی که محجبه می باشند را از کار اخراج کنند.
دیدبان بررسی می کند

اسلام ستیزی در فرانسه؛ زمینه ها و پیامدها

طبق آمارهای رسمی حدود ده درصد از جمعیت 68 میلیونی فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. به عقیده عده ای از تحلیل گران موج نگرانی پیرامون حضور گروه های تروریستی در جامعه فرانسه در حقیقت نتیجه رفتار ضداسلامی دولت فرانسه طی سال های گذشته است که اولین جرقه های آن ستیزی در دوران معاصر از زمان تصویب قانون منع حجاب در سال 2004م توسط پارلمان این کشور زده شد.
اسلام ستیزی در کشور آذربایجان 1

اسلام ستیزی گسترده در دومین کشور شیعی جهان

کشور جمهوری آذربایجان کشوری مسلمان نشین با اکثریت شیعه است که به آن دومین کشور شیعی جهان می گویند. با این حال به دلیل اهیمت کشورهای جدا شده از شوروی سابق برای آمریکا جریان های متعددی به منظور مقابله با اسلام در آن کشور شکل گرفته است که این جریان ها گه گاهی نیز اعتراضات مسلمین را برانگیخته و موجب ناآرامی های موقت می شود. آنچه باعث شگفت است سکوت عحیب دستگاه دیپلماسی کشور ما در خصوص این اتفاقات اس. متن زیر به بررسی این جریان ها می پردازد.

گفتگو با اسلام ستیزی که مسلمان شد+ تصاویر

`آرنو فان دورن` عضو سابق حزب اسلام ستیز PVV هلند و معاون سابق گرت ویلدرز اسلام ستیز مشهور هلندی، در گفتگویی از دلایل مسلمان شدنش، برخوردهای هم حزبیهایش با وی پس از مسلمان شدن، توصیه اش به غیرمسلمانان و از قصد سفرش به ایران خبر داد.