دیدبان

علی محقق

ناپایداری ارمنستان؛ ابهام در آینده قفقاز

در دو هفته گذشته ارمنستان شاهد ناآرامی‌ها و تظاهرات مخالفین نخست وزیر بود. نخست وزیری که پس از چند روز استعفا کرد و صراحتاً خود را مقصر این وضعیت دانست. تحولات کنونی ارمنستان ریشه در تحولات و تغییرات ساختار حاکمیتی این کشور در آذر 94 (دسامبر 2015) دارد.

آذربایجان، ارمنستان را تهدید کرد

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تهدید کرد، اگر نیروهای تحت حمایت ارمنستان همچنان به روی غیرنظامیان در نزدیکی مرز ناگورنو-قره‌باغ و آذربایجان آتش بگشایند، ارتش باکو برای حمله به مرکز این منطقه خودمختار آماده می‌شود.
به دنبال تنش های ادامه دار ایروان و باکو در قره باغ

قره باغ؛ لکه سیاهی بر خاندان علی اف

پیگیری هویت مستقل از سوی آذربایجان و ارمنستان باعث شده است که این دو کشور نه تنها برای حل این بحران گام برندارند، بلکه پیروزی در جبهه اشغالی را پیروزی علیه دشمن قلمداد کنند. تا زمانی که دیدگاه دو کشور نسبت به همدیگر برخاسته از تقابل و ستیزه جویی است، امکان حصول راه حل در این رابطه به سختی ممکن خواهد بود.

افزایش پرواز بین ایران و ارمنستان

مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از امضای یادداشت تفاهم همکاریهای حمل و نقل هوایی بین ایران و ارمنستان خبر داد و گفت: با امضای این یادداشت تفاهم پروازهای بین دو کشور 17 برابر افزایش می یابد.