دیدبان

کلید ادغام وزارت نفت و نیرو زده شد؟

با توافق وزارت نفت با شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید و صادرات برق پرونده ادغام وزارت نفت و نیرو و تاسیس وزارت انرژی در حالی بار دیگر از بایگانی دولت خارج شده که در کنار سکوت مسئولان وزارت نیرو، مسئولان وزارت نفت نسبت به یکپارچگی مدیریت در سطح صنایع انرژی کشور تاکید دارند.

گشایش پرونده ادغام دو وزارتخانه دیگر

با سخنان روز گذشته معاون وزیر نفت در خصوص لزوم یکپارچه شدن وزارت نفت و نیرو بار دیگر پرونده ادغام دو وزارتخانه روی میز قرار گرفت؛ هر چند به نظر می‌رسد برای تشکیل وزارت انرژی باید شرایط و پیش‌نیازها را فراهم کرد.

چرا بیمه‌ها زیر بار ادغام نمی‌روند؟

حسن هاشمی"تجمیع بیمه‌ها" را تنها راه چاره اصلاح نظام سلامت و برقراری عدالت در سلامت می‌خواند و از دیگر سو علی ربیعی هم ضمن اذعان به لزوم اجرای قانون اما آن را نیازمند الزاماتی می‌داند که تحقق آنها نیازمند زمان است.

پیشنهاد ادغام خودروسازان ایرانی

صنعت شبه‌انحصاری تولید خودرو کشور درگیر بحران است. کارخانه‌‌های بزرگ با چند‌ده‌هزار کارگر سالانه چندهزارمیلیاردتومان بدهی به بار می‌آورند و به نظر می‌رسد، بحران بسیار جدی‌تر از تصور دست اندرکاران این صنعت باشد