دیدبان

جوان انقلابی «ارائه شایستگی» می‌کند نه«ادعای شایستگی»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جوان انقلابی به جای «ادعای شایستگی»، «ارائه شایستگی» می‌کند،‌گفت: آنجا مشکل پیدا می‌شود که «ضد حماسه» ها و «غیر حماسه»ها جای حماسه را بگیرند و چهره‌های بدلی خود را به اسم حماسه آفرین معرفی کنند.