دیدبان

آیت الله علوی گرگانی:

برای حل مسائل فرهنگی تلاش کنید

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: این انتظار وجود دارد کسانی که مسئولیت ارشاد و امور اجتماعی را برعهده دارند، درباره مشکلات فرهنگی مردم کاری کنند و دستور اسلام این نیست که آنها بگویند بگذارید مردم راحت و شاد باشند.