دیدبان

اعتراف تلویحی مشاور میرحسین به دروغ بزرگ

اعتراف تلویحی مشاور میرحسین به دروغ بزرگ
مشاور ارشد میرحسین موسوی به صورت تلویحی به دروغ بودن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88 اذعان کرد.
پس از آنکه بسیاری از سیاسیون عامل و حامی فتنه در سال های اخیر به تدریج بر دروغ بودن ادعای خود در خصوص انتخابات 88 اعتراف و تلاش کرده اند تا از این طریق راهی برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور پیدا کنند، اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز نام خود را به این سیاهه اضافه کرد.
امیرارجمند در جمع تعدادی از فتنه گران و در محفلی که با عنوان مراسم گرامیداشت سه سال پایداری رهبران در حصر جنبش سبز در پاریس  در قلب اروپا برگزار شده بود، گفت: خواست رهبران جنبش سبز اصلاح در چارچوب قانون اساسی بود و آنچه اتفاق افتاد تقاضای استیفای حق اعتراض بود. این حق یک معترض به نتیجه انتخابات است که اشتباه کند، و بر اساس همان اشتباه اعتراض کند بشرطی که در چارچوب قانون باشد.
امیرارجمند در حالی به حق معترض به نتیجه انتخابات در اشتباه کردن که تعبیر دقیق تر آن اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب است اشاره کرده که درباره این موضوع که آیا معترض حق به آشوب کشیدن کشور، تخریب اموال عمومی و تحمیل هزینه‌های فراوان به کشور را نیر دارد یا نه، توضیحی نداده است.
مشاور میرحسین موسوی البته به همین زمینه سازی کوتاه برای کوتاه آمدن از ادعای تقلب نیز بسنده نکرده و در بخش دیگری از صحبت های خود گریز دیگری به این موضوع رده و اعتراف خود را تکمیل تر کرده و گفته است که هیچ گاه فرد موثری در جنبش سبز صحبتی از برد و باخت نکرده است، و خواست ما قبول حق تغییر سرنوشت مردم در چارچوب فانون اساسی است.
 
به این ترتیب با گذشت بیش از 4 سال از ادعای دروغ تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، سیاهه معترفان به دروغ بودن این ادعا به تدریج در حال تکمیل است و به طوری که بعد از توریع فایل صوتی سید محمد خاتمی، اکنون مشاور ارشد میرحسین موسوی را هم باید به این لیست اضافه کرد.

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98