دیدبان

شورای نگهبان: قانون انتخابات یکی از درد‌های قدیمی ماست

شورای نگهبان: قانون انتخابات یکی از درد‌های قدیمی ماست

دیدبان؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که امروز (شنبه ۲۵ خرداد ماه) در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به نظرات این شوراها نسبت به مصوبات مجلس اظهار کرد: طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی افزود: طرح اصلاح جزء یک بند پ ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در همان مرحله اول بررسی عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی تصریح کرد: لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مورد بررسی قرار گرفت که عدم مغایرت آن در موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحه حفاظت از خاک بیان کرد: این لایحه چندین نوبت میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که با توجه به اصلاحات به عمل آمده عدم مغایرت آن با شرع و موازین قانون اساسی اعلام شد.

وی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در شورای نگهبان اظهار کرد: این لایحه یک بار دیگر برای شورای نگهبان ارسال شده بود چرا که ایراداتی داشت و دوباره ایراد‌های آن در برخی موارد باقی ماند. در تبصره ۹ لایحه حمایت از اطفال و کودکان اشاره شده که هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات مندرج در این قانون متهم می‌شوند. همچنین بحث این بود که اگر در جایی که والدین مکلف هستند و وظیفه قانونی و شرعی دارند، اما تکالیف خود را عمدا انجام ندهند وضعیت به چه صورت می‌شود که فقهای شورای نگهبان اعلام کردند در این صورت خلاف شرع است و والدین مکلف هستند که وظایف خود را به درستی انجام دهند. ایراد دیگری نیز در بند ۵ این لایحه وجود داشت مبنی بر اینکه در ماده ۱۷ مطرح شده بود که اگر کودک یا نوجوان در معرض خطر قرار گرفته است و والدین می‌توانند او را نجات دهند در این وضعیت چه اتفاقی می‌افتد که مجلس اصلاحی را به عمل آورد و این اصلاح همچنان ایرادات را برقرار گذاشته است. این دو ایرادی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته برای حمایت از کودکان و نوجوانان بوده و به نفع آن‌هاست.

کدخدایی درباره بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصریح کرد: این لایحه اصولا مورد قبول هر شخص دلسوزی بوده و کلیات قانونی که فعلا داریم با این لایحه تفاوتی نمی‌کند، البته تشریفاتی در قانون فعلی وجود دارد که مجلس آن را حذف کرد و اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که در ماده واحده این لایحه مباحث کیفری و مسائل امنیتی به طور مطلق از متن مصوبه حذف شده و این موضوع را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه تبصره‌ای به این لایحه در مجلس اضافه شده بود که بر خلاف موازین شرع و قانون اساسی بود، گفت: اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسئال امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شد. همچنین در یکی از تبصره‌های این لایحه اطلاق ابطال پرونده اقامت به پدر مطرح شده که در این مورد هم نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. لایحه مدیریت بحران کشور قبلا هم به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما این شورا ایراداتی را به آن وارد دانست، لذا در بند الف ماده ۴ این لایحه اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که در این بخش لفظ سند به کار برده شده و از آنجایی که ما در قوانین خود تعریفی برای سند نداریم باید وضعیت آن مشخص شود؛ همچنین در ماده ۸ این لایحه علی رغم اصلاحات به عمل آمده ایراد بند ۴-۱ سابق این شورا با عنایت به عزل رئیس سازمان مدیریت بحران توسط وزیر کشور کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در بند الف این طرح اطلاق تکمیل و تعیین محدوده بافت تاریخی فرهنگی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند پ این طرح اطلاق تهیه چارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۳ این طرح نیز ایراداتی به مباحث حقوق مالکانه گرفته شد و یکی دیگر از ابهامات در ماده ۴ این طرح مبنی بر روشن نبودن اساس نامه سازمان فنی و حرفه‌ای بود. طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تبصره ۴ این طرح علی رغم اصلاحات به عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب افزود: در ماده ۱ موضوع الحاق بند ۱۷ از آنجا که روشن نیست که آیا مقصود این طرح توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به انجمن جمعیت اتحادیه و کانون صنفی و خانه‌ها است یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهیم کرد. در ماده ۲ این طرح از آنجا که مشخص نیست که آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ کند یا خیر ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌کنیم. همچنین چند اساس نامه دیگر در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مانند اساس نامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، اصلاحیه اساس نامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته که عدم مغایرت این دو اساس نامه با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی اساس نامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در شورای نگهبان گفت: در ماده ۳ این اساس نامه واژه لجستیک مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۱۷ و ماده ۲۵ آن شرط اسلام و ایمان باید ذکر شود والا اشکال دارد، همچنین در بند ث ماده ۳۱ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مواردی که مشکلات و مسائل امنیتی ایجاد شود محل اشکال است. اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که بند ژ ماده ۸ این اساس نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و در تبصره ۲ ماده ۱۰ این اساس نامه شرط وثاقت و امانت باید ذکر شود وگرنه اشکال دارد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره درباره دیدار خود با پگاه آهنگرانی اظهار کرد: او به همراه یکی دیگر از همکاران رسانه‌ای جهت تهیه مستندی به شورای نگهبان مراجعه کرد و درخواست مصاحبه داشت بنده نیز قبول کردم و در پایان مصاحبه به وی پیشنهاد حضور در شورای نگهبان در زمان انتخابات را دادم لذا شورای نگهبان در این خصوص نگرانی ندارد و ما پیشنهاد کردیم که می‌تواند به عنوان ناظر حضور پیدا کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره معیار‌های این شورا در انتخابات مجلس گفت: شورای نگهبان همیشه معیار‌های قانونی را مدنظر دارد، مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با نظام و حاکمیت همیشه مدنظر شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بوده که در قانون انتخابات نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: البته بررسی صلاحیت‌ها بر اساس این معیار‌ها مطلب جدیدی نیست و بنده در مصاحبه‌ای این معیار‌ها را به عنوان شرایط کلی اعلام کردم لذا شورای نگهبان در انتخابات پیش رو نیز به جز قانون روش دیگر را برای بررسی صلاحیت‌ها ندارد.

کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات افزود: قانون انتخابات کارآمد و منطبق با نیاز‌های روز نیست البته تلاش‌هایی برای اصلاح آن صورت گرفت، اما به نتیجه نهایی نرسید امیدواریم اصلاح قانون انتخابات انجام شود و نظام انتخابات از مشکلات موجود نجات پیدا کند. هر زمان که مجلس دعوت کند کارشناسان ما در کارگروهی برای رفع ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات حضور پیدا می‌کنند، ما با بسیاری از دوستان گفتگو و دیدار داریم و توضیحاتی به آن‌ها داده می‌شود، اما قرار نیست همه این دیدار‌ها رسانه‌ای شود.

کدخدایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات افزود: تا جایی که دوستان در وزارت کشور آماده باشند و امکانات فراهم شده و امنیت انتخابات نیز تأمین شود، ما آماده هستیم لذا هماهنگی‌های خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد و درمورد امنیت هم کارشناسان ما بررسی‌هایی انجام می‌دهند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده مردم تهران و تأثیر وی در بررسی صلاحیت نامبرده در انتخابات آینده مجلس اظهار کرد:‌ ایشان به شورای نگهبان افترایی زده‌اند و ما درخواست کردیم که در مجلس پاسخ دهد، چرا که این موضوع مغایر با اصل ۸۶ نیست و نماینده نمی‌تواند مرتکب جرم شود پس اگر آقای صادقی نتواند افترا را ثابت کند در بررسی صلاحیت او تأثیر دارد، چون دروغ گفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره هجمه اصلاح طلبان به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تنها وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و بر اساس اختیارات قانونی عمل می‌کند.

کدخدایی افزود: اگر کسی بگوید که مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند این یک گمانه زنی سیاسی است و مردم گوششان بدهکار این مسائل نیست چرا که این اظهارات تنها قُرم قُرم‌های اول انتخابات است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورا‌ها اظهار کرد: ما شوق و میلی به توسعه اختیارات و وظایف خود نداریم، قانون اساسی نیز چنین اختیاراتی را برای شورای نگهبان قائل نشده است لذا در اجرا نیز ما قادر به نظارت بر انتخابات شورا‌ها نیستیم.

وی درباره استعفای مدیران بازنشسته به منظور حضور در انتخابات مجلس گفت: اگر این امر تخلف قانونی باشد و چیزی به دست ما برسد نسبت به صلاحیت آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

کدخدایی درباره طرح برخی اتهامات علیه شورای نگهبان درباره انتخابات ۸۸ گفت: مملکت ما کشور آزادی است و هرکسی هر روز یک حرفی می‌زند پس اگر این حرف‌ها توهین و افترا باشد گوش ما آ‌نها را نخواهد شنید، انتخابات ۸۸ سالم برگزار شد اعلام نظر هم کردیم پس توجهی به اظهارات برخی افراد نمی‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان بیان کرد: این قانون راه خوبی در راستای شفاف سازی بوده و اگر شورای نگهبان هم مسئولیتی در راه داشته باشد ما کاملا آماده انجام آ‌ن هستیم.

وی درباره راهبرد شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات پرشور بیان کرد: مردم گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست و این‌ها حدس و گمان برخی سیاسیون است، لذا مردم، چون نظام خود را دوست دارند و برای آن ایثار کرده‌اند مشارکتشان پر شور و گسترده خواهد بود. امیدواریم که نامزد‌های جوانی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: صحبت‌های برخی سیاسیون داخلی آمریکا نشان می‌دهد رویکرد دولت جدید آمریکا غیرقابل قبول است در گذشته هم این گونه بوده، لذا پایداری ملت و نظام جمهور‌ی اسلامی ایران در حقوق خود باعث این موضع گیری‌هاست چرا که ملت ایران می‌خواهد مستقل باشند و چنین راهکار‌هایی آن‌ها را از اهداف اصلی خود منصرف نمی‌کند.

وی درباره کتابی که درباره ترامپ نوشته شده، گفت: ببینید که این فرد در داخل کشورش چگونه روسیاه است پس در جهان هم تکلیفش مشخص است.

کدخدایی در پایان با اشاره به اظهارات محمدرضا خاتمی در دادگاه بیان کرد: او برود حرف‌های خود را ثابت کند آن زمان ما نیز پاسخگو هستیم، پس اول باید مدارک قابل قبول ارائه دهد و حرف‌هایش اهمیتی ندارد.

مرتبط‌ها

نتیجه کنترل قیمت ماسک نایاب شدن آن بود

دانشمندان چینی:‌ "مورچه خوار پولکدار"؛ ناقل احتمالی ویروس کرونا به انسان است

بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق درباره حمله امروز به پایگاه «التاجی»

۸۵ درصد افرادی که کرونا می‌گیرند، بدون آنکه متوجه شوند خوب می‌شوند

ایرانیان مقیم چین، درگیری با بیماری کرونا

دستور رئیس‌جمهور افغانستان برای آزادی 1500 زندانی وابسته به طالبان