دیدبان

طرح/ زمستان تمام شد!

طرح/ زمستان تمام شد!

دیدبان؛ زمستان تحریمی آمریکا فروپاشیده است؛ نه تنها جشن انقلاب که جشن نوروز ایران اسلامی هم در راحتی و آسایش برگزار شد:

 

مرتبط‌ها

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98

سالِ تصمیم نهایی درباره چهارگانه‌ها

دولت در 98 با اقتصاد چه خواهد کرد؟

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال