دیدبان

طرح/ زمستان تمام شد!

طرح/ زمستان تمام شد!

دیدبان؛ زمستان تحریمی آمریکا فروپاشیده است؛ نه تنها جشن انقلاب که جشن نوروز ایران اسلامی هم در راحتی و آسایش برگزار شد:

 

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98