دیدبان

پاک و سالم بودن هوای تهران

پاک و سالم بودن هوای تهران

دیدبان؛ شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون65 بوده و هوا در شرایط سالم قرار گرفت.

شاخص میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون هم اکنون بر روی عدد 65قرار دارد. شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته 45بود و هوا در شرایط پاک قرار داشت.

از ابتدای سال جاری ۲۵ روز هوای  تهران پاک،251 روز هوای سالم و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه بود.

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی