دیدبان

قیمت نفت در سال جاری احتمالا به 70 دلار برسد

قیمت نفت در سال جاری احتمالا به 70 دلار برسد

دیدبان؛ به نقل از الحیات، با وجود ثبت نتایج  بی‌نظیر عملکرد اکثر اقتصادهای نفتی در جهان در طول سال گذشته، اما این نتایج باید در سطح گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی این آمار هرگز مورد اتکا نخواهد بود، مگر آنکه بیاییم این نتایج را با فشارها و یا حمایت‌هایی که از سطح بین الملل وجود داشت، مورد بررسی قرار دهیم.

گزارش هفتگی شرکت نفت الهلال (کرسنت) اشاره می‌کند که بخش های اقتصاد غیر نفتی  نرخ های رشد مثبت را نشان دادند که این آمار نشان دهنده کارا بودن برنامه های توسعه ای و انگیزه برای اجرای این برنامه ها است که در حال اجرا هستند.
این گزارش اضافه کرد، شاخص های عملکرد اقتصادی تولید کنندگان نفت و گاز در منطقه در پایان سال گذشته نشان دهنده افزایش چشم انداز مثبت نرخ رشد است که می‌تواند در این سال به دست آید، که انتظار می رود در بخش های نفتی بیش از 5 درصد باشد و همچنین ، با نرخ 3.7 درصد برای بخش های غیر نفتی در اقتصاد امارات متحده عربی  باشد.

اما در عربستان، با توجه به بهبود در امور مالی دولتی و انتظارات مثبتی که در این کشور برای افزایش قیمت نفت وجود دارد ، در پایان سال جاری نرخ رشد بخش غیر نفتی به 4.6 درصد خواهد رسید.
این گزارش با اشاره به همبستگی قوی بین عملکرد غیر نفتی و عملکرد بخش نفت تاکید می‌کند، عملکرد بخش غیر نفتی و نرخ رشد آن، نتیجه مستقیم عملکرد بهبود یافته و نتایج بخش نفت و افزایش قیمت نفت خواهد بود.
کرسنت پیش بینی کرده است که قیمت نفت در سال جاری به رقم حدود 70 دلار در هر بشکه برسد که در این صورت می‌توان از آن برای افزایش تولیدات غیر نفتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر بهره‌مند شد که این موضوع نیز باز می‌گردد به سیاست‌هایی که از سوی کشورهای تولید کننده نفت چیده است.

مرتبط‌ها

احمد دستمالچیان، کاردار پیشین ایران در عربستان

فادی جونی فعال فضای مجازی درباره آمار متبلایان به کرونا

آیا حملات اخیر آمریکا به عراق، غیر عادی و غیرقابل پیش‌بینی بود؟

دلیل اصلی کاهش مشارکت در  انتخابات مشکلات معیشتی بود نه کرونا

کاهش قیمت نفت بیشتر از همه ضرر عربستان و روسیه است نه ایران

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»