دیدبان

کنفرانس ضد ایرانی ورشو به نفع ایران

کنفرانس ضد ایرانی ورشو به نفع ایران

دیدبان؛ عبدالباری عطوان، در بخش سخن سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» کنفرانس ورشو را  رخدادی فاجعه بار و شرم آور در تاریخ جهان عرب