دیدبان

چشم انداز آمریکا

چشم انداز آمریکا

دیدبان؛ در این شماره به موارد ذیل پرداخته می شود:

* تناقض نمایان در سیاست خاورمیانه ای آمریکا

* شاخص های دیپلماسی انقلابی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله)

* چرا ایران صبر می کند؟

* چشم انداز مقامات اسرائیل پیرامون خروج ایالات متحده از سوریه

 

دانلود

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)