دیدبان

موشک های نقطه زن ایرانی، رژیم صهیونیستی را در بر گرفتند

موشک های نقطه زن ایرانی، رژیم صهیونیستی را در بر گرفتند

دیدبان؛ درخت پرثمر خانواده موشک های نقطه‌زن فاتح -۱۱۰ همچنان در حال میوه دادن است و آخرین محصول آن، موشک میانبرد دزفول با