دیدبان

تماس‌های مردمی در دوران ریاست جمهوری درباره پنیر!

تماس‌های مردمی در دوران ریاست جمهوری درباره پنیر!

دیدبان؛ آیت الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خویش، در مورد تماسی می‌گوید که خانواده‌ای در مورد پنیر با ریاست جمهوری ارتباط گرفته است. رهبر معظم انقلاب با بیان این مقدمه تلاش دارد که اصل مهمی را برای مسئولیت داشتن در نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین نماید:

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی