دیدبان

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

پهلوی را نمی‌توان تطهیر کرد

دیدبان؛ قیمت دلار در اعصار مختلف اقتصادی کشور، تعیین کنندگی ویژه ای در معادلات اقتصادی از جمله حقوق کارگران داشته است. در فیلم زیر، گزارشگر به میان مردم رفته است تا فهم اقتصادی ایشان از دوران پهلوی را به چالش بکشد:

 

مرتبط‌ها

ایران و پارادوکس تحریک-مُدارای آمریکا

قصه کلاغ و روباه

جریان‌شناسی موافقان و مخالفان داخلی فعلی دولت تدبیر و امید

سپاه و پیامدهای دراماتیک تحریم برای آمریکا

تصمیم سپاهی ترامپ: احتمال تنش شدید دو طرفه

سیل فروردین و مدیریت بحران در کشور