دیدبان

اجرای کاپیتولاسیون، این بار در آمریکا

اجرای کاپیتولاسیون، این بار در آمریکا

دیدبان؛اگر شهروند ایالات متحده آمریکا باشید طبق قانون اساسی این کشور اجازه دارید به ادیان الهی توهین کنید! یا حتی پرچم