دیدبان

سینماگران ما یک روز هم نمی‌توانند در شرایط مردم زندگی کنند

سینماگران ما یک روز هم نمی‌توانند در شرایط مردم زندگی کنند

دیدبان؛ چکیده ای از اظهارات جنجالی سهیل کریمی، مستند ساز، را ملاحظه می کنید که برخی از رفتارهای سلبریتی های حاضر در جشنواره فجر 37 را نقد می کند:

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟