دیدبان

سینماگران ما یک روز هم نمی‌توانند در شرایط مردم زندگی کنند

سینماگران ما یک روز هم نمی‌توانند در شرایط مردم زندگی کنند

دیدبان؛ چکیده ای از اظهارات جنجالی سهیل کریمی، مستند ساز، را ملاحظه می کنید که برخی از رفتارهای سلبریتی های حاضر در جشنواره فجر 37 را نقد می کند:

مرتبط‌ها

درمانی برای «سرطان سلبریتی»

پایتخت اسید، تنهایی و خودکشی

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟