دیدبان

دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» تأکیدی بر مؤکدات قانونگذار

دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» تأکیدی بر مؤکدات قانونگذار

دیدبان؛ امیر حسین آبادی در این باره اظهار کرد: قسمتی از اینگونه دستورالعمل‌ها در قانون اساسی و نیز در قوانین عادی وجود دارد و اگر این دستورالعمل هم ابلاغ نمی‌شد ما خلائی در زمینه نظارت و پیگیری حقوق عامه نداشتیم ولی برای اینکه مقامات قضائی به ویژه دادستان‌ها و دادستان کل کشور بخواهند در این زمینه نظارت داشته باشند؛ مجدداً رئیس قوه قضائیه آن را یادآوری کرده و مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: مطلب خاصی که مخالف قوانین باشد، در دستورالعمل اخیر ندیدم و اگر موردی بود که خلاف قانون اساسی یا قوانین عادی باشد، قضات طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی مکلف‌اند که آن قسمت را اجرا نکنند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: دستور العمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» تأکیدی بر موکدات قانونگذار است و همانطور که در قانون اساسی و قوانین عادی بر حفظ حقوق عامه تاکید و تصریح شده است؛ رئیس قوه قضائیه هم در این دستور العمل به قضات یادآوری کرده که به این موضوع توجه کنند.

حسین آبادی در پایان گفت: همانطور که در مسائل اسلامی و قرآن و احادیث ما راجع به تذکر و یادآوری سفارش زیاد داریم؛ این دستور العمل هم یادآوری برای قضات است تا حفظ حقوق عامه و پیگیری آن را مدنظر داشته باشند.

مرتبط‌ها

آغاز اجرای آزمایشی طرح «بازی و یادگیری» در مدارس ابتدایی تهران

معرفی ۲۲۵۰۰ بیکار در سال جاری برای مهارت آموزی

توزیع نامناسب بارندگی‌ در کشور

شهرداران راهکارهای عملی برای بهبود اداره شهرها ارائه کنند

گرچه نمرود هیزم آورده‌ست!

عدم اعتقاد مدیران شهری تهران به گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و ملی!