دیدبان

پرداخت سه هزار میلیارد تنخواه وزارت بهداشت

پرداخت سه هزار میلیارد تنخواه وزارت بهداشت

دیدبان؛ سعید نمکی وزیر بهداشت، در مورد اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۰۰۰ میلیارد تومان را که به صورت علی الحساب از سازمان برنامه و بودجه گرفته به این سازمان بازگرداند، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ حدود چهار هزار و هفتصد و پنجاه تومان اوراق برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پرداخت بدهی‌هایشان در نظرگرفته بودند.

وی ادامه داد: در این مبلغ مقابل ریالی ان را یک در نظر گرفته بودند. زمان دکتر هاشمی، سازمان برنامه و بودجه سه هزار میلیارد را برای کمک به این وزارت خانه در نظر گرفته بود و قرار بر این بود از سران سه قوه جهت افزایش سقف اجازه بگیرند و تسویه حساب سه هزار میلیارد را انجام دهند که متاسفانه محقق نشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: ما به دنبال آن هستیم این رقم سه هزار میلیارد تومان را با یک مکانیزمی رفع و رجوع کنیم که هم پاسخگوی قانون باشیم و هم فشار قابل توجهی را به منابع وزارتبهداشت نیاوریم و سازمان برنامه هم بتواند در سر جمع اعتباراتی که دارد پاسخگوی این سه هزار میلیارد باشد و قطعا همین ماه این اتفاق می‌افتد.

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه