دیدبان

تحریم‌ها را می‌توان با سه روش عملی و یک روش نظری دور زد

تحریم‌ها را می‌توان با سه روش عملی و یک روش نظری دور زد

دیدبان؛ گزیده‌ای کاربردی از مصاحبه وزیر اسبق صمت را در مورد نحوه دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا را مشاهده بفرمایید:

 

مرتبط‌ها

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ

مخارج شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران