دیدبان

تحریم‌ها را می‌توان با سه روش عملی و یک روش نظری دور زد

تحریم‌ها را می‌توان با سه روش عملی و یک روش نظری دور زد

دیدبان؛ گزیده‌ای کاربردی از مصاحبه وزیر اسبق صمت را در مورد نحوه دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا را مشاهده بفرمایید:

 

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98