دیدبان

ایده‌ای که زمینه‌ساز شکوفایی فرهنگی و اشتغال جوانان است

ایده‌ای که زمینه‌ساز شکوفایی فرهنگی و اشتغال جوانان است

دیدبان؛ تعدادی از هموطنان کرمانی با ارائه ایده هایی سازنده توانستند گامی بزرگ در جهت پیشرفت جوانان برداشته و اشتغال زایی کنند.

مرتبط‌ها

طرح/ زمستان تمام شد!

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98