دیدبان

پاسخ جالب مردم به یک سوال خبرنگار مثلا خارجی

پاسخ جالب مردم به یک سوال خبرنگار مثلا خارجی

دیدبان؛ پاسخهای زیادی به اهمیت و ضرورت انرژی هسته‌ای از سوی نخبگان جامعه داده شده است؛ در این فیلم امّا، تلاش می‌شود ضرورت نیاز به این انرژی از دیدگاه مردم عادی و جامعه غیرمتخصص در مسائل هسته‌ای پرسش شود:

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98