دیدبان

پاسخ جالب مردم به یک سوال خبرنگار مثلا خارجی

پاسخ جالب مردم به یک سوال خبرنگار مثلا خارجی

دیدبان؛ پاسخهای زیادی به اهمیت و ضرورت انرژی هسته‌ای از سوی نخبگان جامعه داده شده است؛ در این فیلم امّا، تلاش می‌شود ضرورت نیاز به این انرژی از دیدگاه مردم عادی و جامعه غیرمتخصص در مسائل هسته‌ای پرسش شود:

مرتبط‌ها

طرح/ زمستان تمام شد!

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98