دیدبان

اگر کسی یک حرف غلطی زد، آیا کسی باید به او جواب بدهد؟

اگر کسی یک حرف غلطی زد، آیا کسی باید به او جواب بدهد؟

دیدبان؛ در نماهنگ زیر بخشی از بیانات رهبر انقلاب در رابطه با نکته‌ای مهم از روش تحلیل سیاسی مد نظر ایشان بیان می‌شود:

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه