دیدبان

کشورهایی که ممکن است در 2030 قدرت‌های جهانی شوند

کشورهایی که ممکن است در 2030 قدرت‌های جهانی شوند
دیدبان؛ به نقل از شرکت بریتانیایی Standard Chartered Plc ، از ده اقتصاد جهان که تا سال 2030 پیش می روند، هفت کشور در حال تبدیل شدن به بازارهای نوظهور هستند. پیش بینی های جدید درازمدت این شرکت بریتانیایی بر اساس مطالعات تغییر اصلی در رتبه بندی کشورهای جهان از نظر تولید ناخالص داخلی، با توجه به گرایش به تساوی قدرت خرید، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی اسمی انجام شده است. این پیش بینی وجود دارد که تا سال 2020 چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.
در طول همان زمان، هند احتمالا از لحاظ حجم اقتصادی از ایالات متحده پیشی می گیرد و اندونزی در میان پنج اقتصاد پیشرو در جهان قرار خواهد گرفت.
اقتصاددانان "Standard Chartered" به رهبری دیوید مان (David Mann) می‌نویسند: "به نظر ما پیش بینی های رشد بلندمدت، بر اساس یک اصل کلیدی است: سهم کشورها در تولید ناخالص داخلی در نهایت باید با سهم آنها در جمعیت جهانی متطابقت داشته باشد و این امر به همگرایی محصول های ناخالص ملی و تولید سرانه در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال رشد مشروط است."
با توجه به پیش بینی هایشان، رشد احتمالی هند تا سال 2020 به 7.8 درصد می رسد و رشد چین تا سال 2030 به 5 درصد کاهش می یابد، که با توجه به حجم اقتصاد آن، رکود طبیعی را منعکس می کند. سهم آسیا در تولید ناخالص داخلی جهان که در سال گذشته به 28 درصد افزایش یافت و از 20 درصد در سال 2010 افزایش یافت، احتمالا تا سال 2030 به 35 درصد خواهد رسید — و با سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مجموع قابل مقایسه می شود.
در اینجا برخی از نتایج دیگر اقتصاددانان "Standard Chartered" آمده است.
— کاهش سرعت اصلاحات در بازارهای نوظهور، تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد؛
— پایان دوره آرام سازی پولی، که مستلزم اشباع اقتصاد با عرضه پول می باشد، ممکن است به افزایش فشار بر اقتصاد به منظور اصلاح و احیای روند رشد بهره وری کمک کند؛
— طبقه میان حال در نقطه عطفی قرار دارد و تا سال 2020 اکثریت جمعیت جهان در این گروه قرار خواهند گرفت.
رشد طبقه میان حال به دلیل روند افزایس تعداد شهرنشینان و بالا رفتن آموزش و پرورش باید به مقابله با روند منفی پیرشدن جمعیت در بسیاری کشورها، از جمله چین کمک کند.

مرتبط‌ها

احمد دستمالچیان، کاردار پیشین ایران در عربستان

فادی جونی فعال فضای مجازی درباره آمار متبلایان به کرونا

آیا حملات اخیر آمریکا به عراق، غیر عادی و غیرقابل پیش‌بینی بود؟

دلیل اصلی کاهش مشارکت در  انتخابات مشکلات معیشتی بود نه کرونا

کاهش قیمت نفت بیشتر از همه ضرر عربستان و روسیه است نه ایران

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»