دیدبان

امکان سنجی اجرایی شدن SPV؛ نقاط ضعف و راهکارها

امکان سنجی اجرایی شدن SPV؛ نقاط ضعف و راهکارها

دیدبان؛ در این کتابچه به بررسی اجرایی شدن کانال ویژه مالی ایران و اروپا پرداخته می شود. نقاط ضعف و راهکارهای برظرف سازی آن ارائه می گردد.

 

دانلود

مرتبط‌ها

دولت در 98 با اقتصاد چه خواهد کرد؟

طرح/ زمستان تمام شد!

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران