امکان سنجی اجرایی شدن SPV؛ نقاط ضعف و راهکارها

امکان سنجی اجرایی شدن SPV؛ نقاط ضعف و راهکارها

دیدبان؛ در این کتابچه به بررسی اجرایی شدن کانال ویژه مالی ایران و اروپا پرداخته می شود. نقاط ضعف و راهکارهای برظرف سازی آن ارائه می گردد.

 

دانلود

مرتبط‌ها

ربات سینا در راه درخشش در جهان پزشکی

ابراز علاقه مردم خارج از ایران به سردار سلیمانی

سهم هر نفر در سهمیه بندی جدید بنزین

تورم 36 درصدی در سال بعد

تنظیم حقوق مدیران دولتی در کمیسیون تلفیق

دیدار معاون وزیرخارجه لهستان با عراقچی در تهران