دیدبان
هواداران امریکا؛

ریل گذار ورود کشور به مسیر موردنظر غرب

ریل گذار ورود کشور به مسیر موردنظر غرب

دیدبان؛ در این کتابچه به مواردی همچون برجام و انتخابات، تحریم و معیشت مردم، مذاکره و بازی سازش و... پرداخته می شود.

 

دانلود

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98