دیدبان
هواداران امریکا؛

ریل گذار ورود کشور به مسیر موردنظر غرب

ریل گذار ورود کشور به مسیر موردنظر غرب

دیدبان؛ در این کتابچه به مواردی همچون برجام و انتخابات، تحریم و معیشت مردم، مذاکره و بازی سازش و... پرداخته می شود.

 

دانلود

مرتبط‌ها

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98

صدای بلندِ ظریف در مونیخ

مخارج شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران