دیدبان

چشم انداز امریکا

چشم انداز امریکا

دیدبان؛ در این شماره به موارد ذیل پرداخته می شود:

آینده ای پرتنش پیش روی ترامپ

ایران بیشترین منفعت را از خروج امریکا از سوریه به دست آورد

بررسی نقش اندیشکده ها و مراکز تولید ایده در ایالات متحده

ترامپ پیروزی را به ایران هدیه می دهد

نتایج آخرین نظرسنجی مؤسسه پیو در مورد اولویت های سیاست خارجی دموکرات ها و جمهوری خواهان

 

دانلود 

مرتبط‌ها

طرح/ زمستان تمام شد!

تراژدی نفت و زنگنه؛ پایان ژنرال

اتاق تاریکِ بازرگانی

فاتف؛ معمای ضمانت دولت

تحلیلی بر وضعیت بارندگی‌ها در ایران

سناریوهای مختلف قیمت بنزین در سال 98